Denominacions masculines i femenines dels càrrecs i els llocs de feina

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Càrrecs

Masculí Femení
Executiu de govern Executiva de govern
Batle Batlessa
Regidor Regidora
Tinent de batlia Tinenta de batlia

Llocs de feina

Masculí Femení
Administratiu Administrativa
Ajudant d’espectacles Ajudanta d’espectacles
Ajudant d’obres Ajudanta d’obres
Ajudant d’oficis Ajudanta d’oficis
Ajudant de laboratori Ajudanta de laboratori
Animador sociocultural Animadora sociocultural
Assessor Assessora
Auxiliar administratiu Auxiliar administrativa
Auxiliar d’arxiu Auxiliar d’arxiu
Auxiliar d’inspecció padronal Auxiliar d’inspecció padronal
Auxiliar de biblioteca Auxiliar de biblioteca
Auxiliar de laboratori Auxiliar de laboratori
Bomber Bombera
Caporal de bombers Caporala de bombers
Comissari Comissària
Coordinador (A) grup municipal Coordinadora (A) grup municipal
Coordinador (C) grup municipal Coordinadora (C) grup municipal
Coordinador de neteja Coordinadora de neteja
Coordinador general Coordinadora general
Delineant Delineant
Director de la Banda de Música Directora de la Banda de Música
Director dels Serveis Jurídics Directora dels Serveis Jurídics
Director general Directora general
Director tècnic d’urbanisme Directora tècnica d’urbanisme
Educador social Educadora social
Encarregat Encarregada
Gerent d’urbanisme-coordinador general Gerent d’urbanisme-coordinadora general
Inspector de consum Inspectora de consum
Inspector de la Policia Local Inspectora de la Policia Local
Intendent Intendenta
Intèrpret informador Intèrpret informadora
Interventor Interventora
Magatzemer Magatzemera
Major de la Policia Local Major de la Policia Local
Majordom Majordoma
Mestre Mestra
Notificador Notificadora
Oficial conductor Oficial conductora
Oficial d’oficis Oficial d’oficis
Oficial d’oficis (avifauna) Oficial d’oficis (avifauna)
Oficial d’oficis segona activitat Oficial d’oficis segona activitat
Oficial de bombers A Oficial de Bombers A
Oficial de bombers B Oficial de Bombers B
Oficial de la Policia Local Oficial de la Policia Local
Oficial electricista Oficial electricista
Oficial ferrer Oficial ferrera
Oficial jardiner Oficial jardinera
Oficial llanterner Oficial llanternera
Oficial mecànic Oficial mecànica
Oficial picapedrer Oficial picapedrera
Oficial picapedrer de festes Oficial picapedrera de festes
Operador de pantalla Operadora de pantalla
Operador informàtic Operadora informàtica
Policia local Policia local
Policia local turístic Policia local turística
Professor doma i muntada Professora doma i muntada
Professor músic bombardí/tuba Professora música bombardí/tuba
Professor músic clarinet Professora música clarinet
Professor músic fagot Professora música fagot
Professor músic flauta Professora música flauta
Professor músic oboè Professora música oboè
Professor músic percussió Professora música percussió
Professor músic saxòfon Professora música saxòfon
Professor músic trombó Professora música trombó
Professor músic trompa Professora música trompa
Professor músic trompeta/fiscorn Professora música trompeta/fiscorn
Professor músic tuba Professora música tuba
Secretari Secretària
Secretari adjunt Secretària adjunta
Secretari de grup Secretària de grup
Sergent de bombers Sergent de Bombers
Subaltern Subalterna
Subaltern segona activitat Subalterna segona activitat
Subdirector de la Banda de Música Subdirectora de la Banda de Música
Subinspector de la Policia Local Subinspectora de la Policia Local
Submajordom Submajordoma
Suboficial de bombers Suboficial de Bombers
Tècnic mitjà ajudant d’arxiu Tècnica mitjana ajudanta d’arxiu
Tècnic mitjà ajudant de biblioteca Tècnica mitjana ajudanta de biblioteca
Tècnic mitjà arquitecte tècnic Tècnica mitjana arquitecta tècnica
Tècnic mitjà conservador i restaurador béns culturals Tècnica mitjana conservadora i restauradora béns culturals
Tècnic mitjà coordinador teatres municipals Tècnica mitjana coordinadora teatres municipals
Tècnic mitjà diplomat en EGB Tècnica mitjana diplomada en EGB
Tècnic mitjà diplomat en informàtica Tècnica mitjana diplomada en informàtica
Tècnic mitjà empresarials Tècnica mitjana empresarials
Tècnic mitjà enginyer tècnic agrícola Tècnica mitjana enginyera tècnica agrícola
Tècnic mitjà enginyer tècnic d’obres públiques Tècnica mitjana enginyera tècnica d’obres públiques
Tècnic mitjà enginyer tècnic industrial Tècnica mitjana enginyera tècnica industrial
Tècnic mitjà gestor d’exposicions Tècnica mitjana gestora d’exposicions
Tècnic mitjà infermeria Tècnica mitjana infermeria
Tècnic mitjà relacions laborals Tècnica mitjana relacions laborals
Tècnic mitjà restaurador Tècnica mitjana restauradora
Tècnic mitjà seguretat i salut a obres Tècnica mitjana seguretat i salut a obres
Tècnic mitjà seguretat laboral Tècnica mitjana seguretat laboral
Tècnic mitjà tècnic animador sociocultural Tècnica mitjana tècnica animadora sociocultural
Tècnic mitjà topògraf Tècnica mitjana topògrafa
Tècnic mitjà treballador social Tècnica mitjana treballadora social
Tècnic superior Tècnica superiora
Tècnic superior arqueòleg Tècnica superior arqueòloga
Tècnic superior arquitecte Tècnica superior arquitecta
Tècnic superior arxiver bibliotecari Tècnica superior arxivera bibliotecària
Tècnic superior assessor lingüístic Tècnica superior assessora lingüística
Tècnic superior biòleg Tècnica superior biòloga
Tècnic superior ciències ambientals Tècnica superior ciències ambientals
Tècnic superior ciències de la informació Tècnica superior ciències de la informació
Tècnic superior ciències de la mar Tècnica superior ciències de la mar
Tècnic superior ciències geològiques Tècnica superior ciències geològiques
Tècnic superior coordinador de biblioteca Tècnica superior coordinadora de biblioteca
Tècnic superior cronista Tècnica superior cronista
Tècnic superior dret Tècnica superior dret
Tècnic superior economista Tècnica superior economista
Tècnic superior enginyer de camins, canals i ports Tècnica superior enginyera de camins, canals i ports
Tècnic superior enginyer industrial Tècnica superior enginyera industrial
Tècnic superior inspector quimicofarmacèutic Tècnica superior inspectora quimicofarmacèutica
Tècnic superior lletrat assessor Tècnica superior lletrada assessora
Tècnic superior metge Tècnica superior metgessa
Tècnic superior metge de prevenció Tècnica superior metgessa de prevenció
Tècnic superior pedagog Tècnica superior pedagoga
Tècnic superior psicòleg Tècnica superior psicòloga
Tècnic superior psicòleg de qualitat Tècnica superior psicòloga de qualitat
Tècnic superior psicòleg expert ciències socials Tècnica superior psicòloga experta ciències socials
Tècnic superior químic Tècnica superior química
Tècnic superior veterinari Tècnica superior veterinària
TAE universitari superior TAE universitària superior
Tècnic d’administració general Tècnica d’administració general
Tècnic de manteniment Tècnica de manteniment
Tècnic intermedi de prevenció Tècnica intermèdia de prevenció
Tècnic superior instal·lacions electrotècniques FPII Tècnica superior instal·lacions electrotècniques FPII
Treballador familiar Treballadora familiar
Tresorer Tresorera
Viceinterventor Viceinterventora
Vicesecretari Vicesecretària
Xofer Xofera
Xofer batlessa Xofera batlessa
Xofer batlia Xofera batlia
Zelador d’obres Zeladora d’obres