Proposta de decret

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Document mitjançant el qual s’exposen els elements tècnics i jurídics relatius a un assumpte que s’han de tenir en compte perquè un òrgan unipersonal prengui una decisió i en el qual se’n concreta la part resolutiva Es fa servir la mateixa estructura de la proposta d'acord. Si s'hi afegeix la diligència corresponent es converteix en decret.

Estructura

 1. Capçalera amb el logotip municipal.
 2. Identificació d’emissió, expedient i assumpte. Aquestes dades s’han de situar a la graella de la plantilla. L'assumpte s'ha d'iniciar amb la fórmula Proposta de decret sobre/relatiu a
 3. Exposició dels antecedents, ordenats cronològicament o per criteri d’importància. Si el tipus de proposta ho fa recomanable per la seva complexitat o per altres circumstàncies, aquest apartat es pot substituir per dos apartats:
  • Fets, en el qual es descriuen els fets o antecedents rellevants.
  • Fonaments de dret, en el qual s'esmenta la normativa aplicable i es fan les consideracions que se'n desprenen.
 4. Fórmula de proposta. S’ha d’utilitzar la fórmula Per tot això i atès/atesos/d’acord amb [preceptes legals] propòs a [càrrec corresponent] que dicti el següent.
 5. Decret. És la part resolutiva i s’ha d’escriure després del títol “Decret”. S’enumera en paràgrafs que comencen amb verbs en infinitiu.
 6. Datació. Palma, seguit de coma, i data (dia i any en xifres, mes en minúscula).
 7. Firmes. Hi han de constar les que corresponen a l'organització administrativa de l'àrea. L'esquema de les firmes és càrrec, rúbrica i nom i llinatges.
 8. Firma que converteix la proposta en decret. S’utilitza la fórmula Que es decreti i a continuació se situa la firma del regidor que té atribuïda la facultat de decretar.

Plantilla i exemple

Podeu descarregar la plantilla de la proposta de decret i un exemple.