Paraules que han canviat d'ortografia

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

El 24 d'octubre de 2016 el Ple de l'Institut d'Estudis Catalans va ratificar l'Ortografia catalana. Les modificacions ortogràfiques es varen aplicar a la Gramàtica de la llengua catalana (2016) i al Diccionari de la llengua catalana (2017). Una sèrie de paraules han canviat de forma. Es presenten a la taula següent, on es mostra la forma anterior, la forma vigent actualment i el motiu del canvi. També podeu veure una llista dels accents diacrítics que s'han mantingut.

Entrades DIEC2 juliol de 2015 Entrades DIEC2 modificades Motiu
adenoïdal adenoidal E
adéu adeu D
adéu-siau adeu-siau D
aga khan agakan F
agnus-dei agnusdei B
almón almon D
àlter ego alter ego [ll.] F
altostrat altoestrat C
altostratus altoestratus C
al·lantoïdal al·lantoidal E
angiospasme angioespasme C
angiospasmòdic angioespasmòdic C
angiostenosi angioestenosi C
antihemorroïdal antihemorroidal E
aracnoïdal aracnoidal E
aritenoïdal aritenoidal E
arítmia arrítmia A
arítmic arrítmic A
arizòfit arrizòfit A
arizotònic arrizotònic A
arteriosclerosi arterioesclerosi C
arterioscleròtic arterioescleròtic C
arteriospasme arterioespasme C
astable anestable C
bantu bantú [o bantu] F
besnét besnet D
besnéta besneta D
biostratigrafia bioestratigrafia C
biostratigràfic bioestratigràfic C
bóta bota D
broncospirometria broncoespirometria C
burínids burrínids A
carcarínids carcarrínids A
catarins catarrins A
cefaloraquidi cefalorraquidi A
cetorínids cetorrínids A
cicloïdal cicloidal E
cinorincs cinorrincs A
cinoròdon cinorròdon A
cirrostrat cirroestrat C
cirrostratus cirroestratus C
cissoïdal cissoidal E
citosquelet citoesquelet C
cloc-piu clocpiu B
cóc coc D
col·loïdal col·loidal E
cóm com D
concoïdal concoidal E
conoïdal conoidal E
contrapèl, a contrapel, a D
cóp cop D
coracoïdal coracoidal E
coredemptor corredemptor A
coreferència correferència A
coreferent correferent A
coregència corregència A
coregent corregent A
coregnant corregnant A
coregnar corregnar A
coreligionari correligionari A
cori-mori corimori B
coroïdal coroidal E
corre-corrents, a correcorrents, a B
corre-cuita, a correcuita, a B
corticosteroide corticoesteroide C
cós cos D
cotiloïdal cotiloidal E
cronostratigrafia cronoestratigrafia C
cronostratigràfic cronoestratigràfic C
cuboïdal cuboidal E
cuita-corrents, a cuitacorrents, a B
delírium trèmens delirium tremens [ll.] F
deltoïdal deltoidal E
dermatosquelet dermatoesquelet C
desféu desfeu D
discoïdal discoidal E
dóna dona D
dónes dones D
dòngola dóngola F
electrostàtic electroestàtic C
el·lipsoïdal el·lipsoidal E
empèl, a l’ empel, a l’ D
endosquelet endoesquelet C
entresòl entresol D
epicicloïdal epicicloidal E
eradicació erradicació A
eradicar erradicar A
eradicatiu erradicatiu A
escafoïdal escafoidal E
esciliorínids esciliorrínids A
escorxa-ròsses escorxa-rosses D
esfenoïdal esfenoidal E
esferoïdal esferoidal E
esteroïdal esteroidal E
etmoïdal etmoidal E
ex-libris exlibris B
exosquelet exoesquelet C
feldspàtic feldespàtic C
feldspatoides feldespatoides C
feldspatoídic feldespatoídic C
feldspats feldespats C
féu feu D
fluïdal fluidal E
foie gras foie-gras B
fóra fora D
gatamèus, a gatameus, a D
geostacionari geoestacionari C
glenoïdal glenoidal E
glicoràquia glicorràquia A
glucoràquia glucorràquia A
grafospasme grafoespasme C
grafostàtica grafoestàtica C
handicap [angl.] hàndicap F
helicoïdal helicoidal E
hemisferoïdal hemisferoidal E
hemorroïdal hemorroidal E
hidrostàtic hidroestàtic C
hioïdal hioidal E
hittita hitita F
jiddisch ídix F
jóc1 m. joc m. D
jóc2 joca adj. joc -a adj. D
khan kan F
kyrieleison kirieleison F
laïcal laical E
litostratigrafia litoestratigrafia C
magnetostàtic magnetoestàtic C
magnetostratigrafia magnetoestratigrafia C
maharaja maharajà F
maharani maharaní F
marededéu marededeu D
mastoïdal mastoidal E
mata-degolla, a matadegolla, a B
metastable metaestable C
mèu meu D
micasquist micaesquist C
micoriza micorriza A
micorizació micorrizació A
micorizar micorrizar A
micorízic micorrízic A
micorizogen micorrizogen A
mòlt molta D
mòlta molta D
monorail monoraïl [o monorail] F
monostable monoestable C
móra mora D
nap-buf napbuf B
nét net D
néta neta D
neurosquelet neuroesquelet C
nimbostrat nimboestrat C
nimbostratus nimboestratus C
nós nos D
nòs nos D
ornitorinc ornitorrinc A
ornitorínquids ornitorrínquids A
ós os D
óssa ossa D
otorinolaringòleg otorrinolaringòleg A
otorinolaringologia otorrinolaringologia A
ovoïdal ovoidal E
oxirinc oxirrinc A
paleosòl paleosol D
paraboloïdal paraboloidal E
paratiroïdal paratiroidal E
paterfamilias pater familias [ll.] F
piloriza pilorriza A
platirins platirrins A
pórca porca D
pregadéu pregadeu D
quadrinét quadrinet D
quadrinéta quadrineta D
rail raïl [o rail] F
raja raj? F
rani raní F
rat-buf ratbuf B
rebesnét rebesnet D
rebesnéta rebesneta D
redéu redeu D
regosòl regosol D
remòlta remolta D
renét renet D
renéta reneta D
repèl repel D
rés res D
ressòl ressol D
rodamón rodamon D
romboïdal romboidal E
ròssa rossa D
séc sec D
sègle segle D
semidéu semideu D
sèu seu D
sigmoïdal sigmoidal E
sinusoïdal sinusoidal E
sismostratigrafia sismoestratigrafia C
sóc soc D
subsòl subsol D
suca-mulla sucamulla B
talcosquist talcoesquist C
termostable termoestable C
tifoïdal tifoidal E
tiroïdal tiroidal E
toroïdal toroidal E
tòt tot D
trapezoïdal trapezoidal E
vénda venda D
vénen venen D
véns vens D
vertisòl vertisol D
vés ves D
véu veu D
víking viking -a F
xifoïdal xifoidal E
ziggurat zigurat F
zulu zulú [o zulu] F