Convocatòria

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca

Document mitjançant el qual es requereix la presència d’algú perquè participi en una reunió, en un lloc i una data determinats.

Estructura

  1. Capçalera amb el logotip municipal.
  2. Identificació d’emissió i destinació. Les dades de la unitat emissora i de la persona destinatària s'han de situar a la graella que apareix a la plantilla. Si es tracta d’una convocatòria dirigida a una persona que forma part a una altra unitat de l’Ajuntament s'ha de fer servir la plantilla Convocatòria interna. Si no és de l’Ajuntament s’ha de fer servir la plantilla Convocatòria externa. Hi ha de constar el nom i llinatges (amb el tractament corresponent) i a la línia següent el càrrec. A les convocatòries externes s’han de consignar el domicili, el codi postal i la població a la graella corresponent.
  3. Nucli. Aquesta part conté les següents informacions: fórmula de convocatòria (vegeu els exemples), nom de la sessió o de l’òrgan que la convoca, dia, hora, lloc i ordre del dia. La sessió la pot convocar el/la president/a o el/la secretari/ària. En aquest segon cas s’ha d’especificar: Per encàrrec de la presidenta..., Per indicació de la batlessa..., Per ordre del president...
  4. Datació. Palma, seguida de coma, i data (dia i anys en xifres, mes en minúscula).
  5. Firma. Càrrec, rúbrica i nom i llinatges.

Plantilles i exemples de convocatòries

Convocatòria interna Plantilla
Convocatòria externa Plantilla Exemple