Diferència entre revisions de la pàgina «Contracte»

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Plantilla i exemple: Sense exemple)
(Plantilla: exemple)
 
Línia 15: Línia 15:
 
</ol>
 
</ol>
  
===Plantilla===
+
===Plantilla i exemple===
  
Podeu descarregar la [https://llengua.palma.cat/images/6/6b/Contracte.plantilla.doc plantilla] del contracte.
+
Podeu descarregar la [https://llengua.palma.cat/images/6/6b/Contracte.plantilla.doc plantilla] del contracte i un [https://llengua.palma.cat/images/2/28/Contracte.exemple.doc exemple].

Revisió de 13:25, 25 nov 2019

Document per mitjà del qual una institució o un organisme estableix un acord de compliment obligatori amb una persona física o jurídica relacionat amb objectes prevists a la legislació de contractes (obres, serveis, assistència tècnica, concessions, subministraments, etc). L’estructura és la mateixa que la del conveni.

Estructura

  1. Capçalera amb el logotip municipal
  2. Títol. Va en negreta i inclou el tipus i l'objecte del contracte, i i el número de l’expedient entre parèntesis.
  3. Dades de les parts que firmen el contracte. Sota l’epígraf Parts s’identifiquen les parts que subscriuen el contracte. Hi consten el nom i llinatges de qui les representa, el seu càrrec i el nom de l'entitat (amb el NIF si és privada). Si els noms de les parts són llargs es pot optar per escriure'n a continuació, entre parèntesis, la sigla que les representa o un nom abreviat, precedit de la fórmula d'ara endavant.
  4. Exposició dels antecedents. Sota l’epígraf Antecedents es concreten els preliminars del contracte; és a dir, l'explicació dels motius o la finalitat. Si n’hi més d’un han d’anar separats en paràgrafs i numerats amb xifres aràbigues.
    Aquesta part acaba amb una fórmula establerta: Les parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest Contracte d’acord amb les següents [Clàusules].
  5. Clàusules. Introduïts per aquest títol es concreten els acords que les parts han establert. També es distribueixen en paràgrafs numerats amb xifres aràbigues.
  6. Fórmula de compromís. Com a prova de conformitat, firmam aquest Contracte en [dos, tres, quatre...] exemplars.
  7. Datació. Palma, seguit de coma, i data (dia i anys en xifres, mes en minúscula).
  8. Firmes. En aquesta part no hi figuren els noms i llinatges de cada una de les parts perquè ja s’han especificat més amunt. Tampoc no hi consten els càrrecs i damunt la rúbrica hi consta tan sols el nom de l’entitat precedida de la preposició Per.

Plantilla i exemple

Podeu descarregar la plantilla del contracte i un exemple.