Diferència entre revisions de la pàgina «Certificat»

De Català a Cort
Dreceres ràpides: navegació, cerca
(Exemples llevat)
 
Línia 19: Línia 19:
 
'''Nota:''' la plantilla ''Certificat'' que forma part de les plantilles normalitzades incorpora diverses graelles que permeten emetre un certificat amb registre de sortida i dades de la unitat emissora i de la persona destinatària. Això no obstant, es pot elaborar un certificat que no les contingui.
 
'''Nota:''' la plantilla ''Certificat'' que forma part de les plantilles normalitzades incorpora diverses graelles que permeten emetre un certificat amb registre de sortida i dades de la unitat emissora i de la persona destinatària. Això no obstant, es pot elaborar un certificat que no les contingui.
  
===Plantilla i exemples===
+
===Plantilla===
  
Podeu descarregar la [https://llengua.palma.cat/images/8/88/Certificat.plantilla.doc plantilla] del certificat i alguns exemples ([https://llengua.palma.cat/images/2/20/Exemple_de_certificat_1.doc 1], [https://llengua.palma.cat/images/9/9b/Exemple_de_certificat_2.doc 2], [https://llengua.palma.cat/images/9/96/Exemple_de_certificat_3.doc 3]).
+
Podeu descarregar la [https://llengua.palma.cat/images/8/88/Certificat.plantilla.doc plantilla] del certificat.

Revisió de 11:38, 25 nov 2019

Document que serveix per a acreditar un fet, unes actuacions, el contingut d’un document o dades que consten a arxius, llibres d’actes, registres, etc., sense fer-ne cap valoració. Ha de ser expedit per un funcionari públic o una persona legalment autoritzada.

Estructura

  1. Capçalera amb el logotip municipal
  2. Dades de la persona que emet el document. Nom i llinatges de la persona que emet el certificat i, entre comes, el càrrec i la institució a la qual pertany.
  3. Certificació. Aquest apartat comença amb la següent fórmula:
  4. CERTIFIC:

    Que [...]

  5. A continuació s’explica el fet que se certifica i, en cas que n’hi hagi més d’un, se separen en paràgrafs numerats. L’apartat de la certificació acaba amb una fórmula que pot contenir algunes variacions depenent del tipus de certificat:
  6. I, perquè consti, (a l’efecte dxxxx)i a petició del Sr./de la Sra. xxxxxxxxx), expedesc aquest certificat.

  7. Datació. Palma, seguit de coma, i data (dia i anys en xifres, mes en minúscula).
  8. Firma. Hi ha de constar la rúbrica de la persona que emet el certificat. Si el document ha de dur el vistiplau d’un càrrec superior s’ha de col·locar a la dreta, juntament amb el càrrec que ocupa, la rúbrica i el nom i llinatges. A la mateixa altura de les firmes hi ha d’haver el segell de l’òrgan o unitat que expedeix el certificat, per tal de donar-li validesa.

Nota: la plantilla Certificat que forma part de les plantilles normalitzades incorpora diverses graelles que permeten emetre un certificat amb registre de sortida i dades de la unitat emissora i de la persona destinatària. Això no obstant, es pot elaborar un certificat que no les contingui.

Plantilla

Podeu descarregar la plantilla del certificat.