Carta

De Català a Cort
La revisió el 13:17, 24 nov 2019 per Miquel (Discussió | contribucions)
(dif) ← Versió més antiga | Versió actual (dif) | Versió més nova → (dif)
Dreceres ràpides: navegació, cerca

És una comunicació escrita de caràcter interpersonal no relacionada amb la tramitació d’un procediment administratiu i que pot tractar més d’un tema.

Distingim dos tipus de carta segons si la persona a qui va destinada és de l’Ajuntament o no. En el primer cas feim servir la plantilla Carta interna i en el segon, la plantilla Carta externa.

Tractament personal

  • Emissor: 1a persona del singular
  • Destinatari: 2a persona del plural

Estructura

  1. Capçalera amb el logotip municipal.
  2. Identificació d’emissió i destinació. En el cas de les cartes internes les dades de la unitat emissora s’han de situar a la graella de la plantilla corresponent. De la persona a la qual es destinen han de constar a la graella corresponent, per aquest ordre, el nom i llinatges (amb el tractament corresponent) i el càrrec.
Si la persona a la qual es destinen no és de l’Ajuntament també hi han de constar el càrrec, si està relacionat amb el contingut de la carta, el domicili, el codi postal i la població.
  1. Salutació. La fórmula de salutació s’ha d’ajustar al to del document. Exemples:
Benvolgut amic, o Benvolguda amiga,
Senyor, o 'Senyora,
Distingit senyor, o 'Distingida senyora,
  1. Cos. Aquesta part constitueix el nucli del document i ha de tenir una estructura clara i ordenada, amb una introducció, un desenvolupament i una conclusió.
  2. Comiat. De la mateixa manera que la salutació, el comiat s’ha d’ajustar al to de la carta. La fórmula més recomanable és Atentament, però n’hi pot haver d’altres. A continuació se n’ofereixen uns quants exemples:
Ben cordialment,
Una salutació cordial,
Cordialment,
Ben atentament,
  1. Firma. Rúbrica, càrrec i nom i llinatges, per aquest ordre.
  2. Datació. Palma, seguit de coma, i data (dia i anys en xifres, mes en minúscula).

Plantilles i exemples de carta

Carta interna Plantilla Exemple
Carta externa Plantilla Exemple